top of page

Filtrace rozvaděčových skříní a datových center

Filtry se používají k zajištění optimálního klimatu v rozvaděčových skříních, strojních rozvaděčích nebo v datových centrech. Vnitřní teplota skříně může být snížena tím, že se do skříně přivádí chladnější filtrovaný vnější vzduch, tím dojde k ochlazení interiéru skříně. Výsledná teplota ve skříni pak zabraňuje přehřátí komponentů. Naše série filtrů TGF využívá novou technologie proudění vzduchu a tím výkon vysokého průtoku vzduchu. Pro montáž je použit rohatkový mechanismus a zajišťuje vysokou stabilitu a těsnost. Systém TGF je instalací s ventilátorem filtru v dolní části skříně, která zajišťuje, že do skříně je přiváděn čerstvý vzduch (směr proudění vzduchu "In"). Tento systém se skládá z filtračního ventilátoru a výstupního filtru.

FOTO.jpg
FOTO.jpg
FOTO.jpg
FOTO.jpg
FOTO.jpg
bottom of page