top of page

Prostorový termostat

typ 950 12

Typ termostatu - 950 12

 

VYUŽITÍ:

  • Prostorové termostaty:

  • regulují elektricky ovládané topné spotřebiče nebo ventilátory

  • snímají teplotu venkovního prostředí

  • šetří energii

  • vysoký stupeň krytí

Prostorový termostat - Typ 950 12 (původní označení 950 02)

Termostat je určen pro regulaci teploty ve sklenících a podobných zařízeních. Při dosažení nastavené teploty sepne okruh ventilace a naopak při poklesu teploty o cca 5 K okruh ventilace vypne.

Umístění termostatů

  • Oba dva termostaty lze před neoprávněnou manipulací zajistit pomocí plombovacích šroubů. Termostaty lze po sejmutí víka nastavit v rozsahu ± 8 K od základní teploty.

  • Termostat může pracovat ve venkovním prostředí AB 8 dle ČSN 332000-3.

  • Jako snímač venkovní teploty se umisťuje na obvodovém plášti budovy minimálně 2 m nad zemí tak, aby byl chráněn před přímým působením slunečního záření, deště a sněhu (např. na okenní parapet). Nelze-li termostat na takovém místě instalovat, je vhodné jej chránit stříškou.

  • Při regulaci teploty přímotopných spotřebičů (typ 950 11) nebo pro spínání ventilačních zařízení (typ 950 12) se termostat umisťuje na stěnu ve výšce 0,5 až 1,5 m nad podlahou tak, aby nebyl ovlivňován přímým sáláním z topných těles nebo ventilátoru.

  • Termostat se upevňuje na stěnu dvěma šrouby ve vodorovné rozteči 95 mm.

* po dohodě lze základní teploty ve výrobně nastavit v rozsahu -10°C až +50°C
** citlivostí se rozumí rozdíl mezi teplotou zapnutí a vypnutí termostatu

bottom of page