top of page

Prostorový termostat

typ 950 11

Typ termostatu - 950 11

 

VYUŽITÍ:

  • Prostorové termostaty:

  • regulují elektricky ovládané topné spotřebiče nebo ventilátory

  • snímají teplotu venkovního prostředí

  • šetří energii

  • vysoký stupeň krytí

Prostorový termostat - Typ 950 11 (původní označení 950 01)

Termostat je určen pro regulaci teploty při temperování nezámrzných prostorů (WC, sklady, sklepy, vodárny) přímotopnými spotřebiči o příkonu až do 2,5 kW. Termostat je rovněž vhodný pro blokování přímotopné části hybridních (smíšených) akumulačních kamen v závislosti na venkovní teplotě.

Umístění termostatů

  • Oba dva termostaty lze před neoprávněnou manipulací zajistit pomocí plombovacích šroubů. Termostaty lze po sejmutí víka nastavit v rozsahu ± 8 K od základní teploty.

  • Termostat může pracovat ve venkovním prostředí AB 8 dle ČSN 332000-3.

  • Jako snímač venkovní teploty se umisťuje na obvodovém plášti budovy minimálně 2 m nad zemí tak, aby byl chráněn před přímým působením slunečního záření, deště a sněhu (např. na okenní parapet). Nelze-li termostat na takovém místě instalovat, je vhodné jej chránit stříškou.

  • Při regulaci teploty přímotopných spotřebičů (typ 950 11) nebo pro spínání ventilačních zařízení (typ 950 12) se termostat umisťuje na stěnu ve výšce 0,5 až 1,5 m nad podlahou tak, aby nebyl ovlivňován přímým sáláním z topných těles nebo ventilátoru.

  • Termostat se upevňuje na stěnu dvěma šrouby ve vodorovné rozteči 95 mm.

* po dohodě lze základní teploty ve výrobně nastavit v rozsahu -10°C až +50°C
** citlivostí se rozumí rozdíl mezi teplotou zapnutí a vypnutí termostatu

bottom of page